Investeren in mogelijkheden

Wij geloven dat ieder mens, in elke situatie, zichzelf kan ontwikkelen. Het is onze passie om mensen op een nieuwe manier naar zichzelf en hun mogelijkheden te laten kijken.
Met deze nieuwe inzichten investeren ze in zichzelf, de organisatie en anderen om hen heen.

SOMEA-raadgevers – voor organisaties en individuen die het beste uit het bestaande willen halen

Werken vanuit passie

Hoe ben je een krachtige organisatie die meer zichtbaar is voor klanten of betrokkenen?

Wie wil je als organisatie zijn en waar ga je heen? Wat is je bestaansrecht ten opzichte van anderen?
Somea-raadgevers helpt scherp formuleren en vastleggen wat de kern van de organisatie is. We helpen die identiteit bij de medewerkers te verinnerlijken zodat er met passie wordt gewerkt. De organisatie wordt meer een beweging.

Een team met ondernemerschap

Hoe krijg je een team dat buiten bestaande kaders durft denken? Hoe versterk je het ondernemerschap van mensen? 

Somea-raadgevers gaat met teams aan de slag waarbij mensen worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor het werk. We helpen een team kijken naar bestaande potenties en nieuwe mogelijkheden. Kansen worden daardoor maximaal benut en de organisatie ontwikkelt zich van binnenuit.

Van idee naar concrete producten

Hoe krijgen je ideeën unieke vorm en vallen ze op? Hoe krijg je samenhang in de dingen die je doet? 

Somea-raadgevers helpt een krachtig concept ontwikkelen waarbinnen deelproducten een plek kunnen krijgen. Ook werken we concepten uit in concrete producten. Zo is de optelsom van het werk meer dan de som der delen.

Kwalitatieve uitstraling van producten

Hoe geef je als organisatie je producten vorm? Hoe zorg je voor een kwalitatieve uitstraling?

Of het nu gaat om beleidsnota’s, cursusmateriaal, presentaties of andere uitingen van de organisatie; Somea-raadgevers adviseert waar verbeteringen gedaan kunnen worden. Samen met de organisatie werken we aan een goede vormgeving van producten. 
Goede vormgeving maakt de organisatie op een onderscheidende manier zichtbaar.

Mensen groeien in hun mogelijkheden

Hoe blijven medewerkers zich ontwikkelen? Hoe boor je de talenten van mensen aan? 

Somea-raadgevers gaat in gesprek met mensen en coacht hen. We laten mensen eerlijk in de spiegel kijken en stimuleren hen met hun talenten aan de slag te gaan. Door deze coaching weten mensen hoe ze kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en ontstaat er nieuwe energie en enthousiasme voor de organisatie.

Werken aan anders denken

Hoe krijg je een frisse manier van denken in je organisatie of je team? Hoe zorg je dat er vernieuwing plaatsvindt? 

Binnen de mogelijkheden en de cultuur van de organisatie zoekt Somea-raadgevers naar vormen die creatief denken stimuleren. Iedereen wordt geholpen om dat op zijn eigen manier te doen als het ‘thinking-out-of-the-box’ principe maar  gaat leven. Het houdt de organisatie actueel en origineel.